Điều chỉnh tướng ngày 10-5-2022


1. Phi

- Chiêu 1: sau khi rời khỏi địa hình và tái kích hoạt (hoặc hết thời gian chờ) thì mới bắt đầu hồi chiêu; thời gian hất tung 0.75s => 0.5s
- Chiêu 3: hồi lại chiêu 2 sau khi đánh => giảm 6s hồi chiêu 2; lần kích hoạt thứ 2 sẽ không cấm dùng chiêu khác

 2. Hạng Vũ


- Chiêu 1: thời gian hồi 14s (-1s mỗi cấp chiêu) => 11s (-1s mỗi cấp chiêu); sẽ không giảm hồi chiêu khi đẩy trúng mục tiêu 
- Chiêu 2: thời gian giảm sát thương mục tiêu 2s => 3.5s

3. Tiểu Kiều

- Chiêu 1: sát thương 500 (+80 mỗi cấp chiêu)(+80% công phép) => 550 (+70 mỗi cấp chiêu)(+80% công phép)
- Chiêu 3: thời gian hiệu lực 5s => 6s

4. Cường Thiết

- Nội tại: nộ sẽ không giảm theo thời gian 
- Chiêu 3: sát thương khi có trên 30 điểm nộ 375/553/731 (+150% công vật lý) => 325/485/645 (+140% công vật lý)

5. Natra

- Nội tại: giảm hồi máu 25% => 35%
- Chiêu 3: tối ưu cảm giác; tốc độ bay ban đầu 250 => 300, tốc độ bay tối đa 500 => 600

6. Vương Chiêu Quân

- Nội tại: giảm tốc đánh 30% (+2% mỗi cấp) => 35% (+2% mỗi cấp); thời gian giảm tốc 1s => giảm dần trong 2s

7. Lý Tín

- Chiêu 2 (dạng thần): hồi máu (15% công vật lý) => 30 (+5 mỗi cấp chiêu)(+15% công vật lý)
- Đòn đánh thường (dạng quỷ): sát thương 90 (+15 mỗi cấp)(+70% công vật lý) => 65 (+10 mỗi cấp)(+100% công vật lý)
- Chiêu 2 (dạng quỷ): hồi máu 35 (+7 mỗi cấp chiêu) => 55 (+10 mỗi cấp chiêu)

8. Khải

- Chiêu 1: hồi 10% máu tối đa => 100 (+10 mỗi cấp chiêu)(+35% công vật lý)(+5% máu tối đa)

9. Lỗ ban đại sư

- Chiêu 2 (sau khi mua trang bị chuyên dụng): thời gian hồi 20s (-0.4s mỗi cấp chiêu) => 18s (-0.4s mỗi cấp chiêu); lá chắn 400 (+40 mỗi cấp chiêu)(+3% máu tối đa) => 500 (+50 mỗi cấp chiêu)(+3% máu tối đa)

10.Trang bị chuyên dụng của Trương Phi 

- trang bị cấp 2: thuộc tính +180 giáp; giá 570 vàng; nội tại chiêu 2 sẽ gây sát thương lên địch giảm 50% tốc chạy 1s và 50% sát thương 2s nhưng sẽ không tạo lá chắn cho đồng đội
- trang bị cấp 3: thuộc tính +100 máu tối đa +240 giáp +100 hồi máu mỗi 5s; nội tại chiêu 2 sẽ gây sát thương lên địch giảm 50% tốc chạy 1s và 50% sát thương 2s nhưng sẽ không tạo lá chắn cho đồng đội; nội tại nâng cấp khi máu cộng thêm đạt 4000 thì dùng chiêu 2 (dạng thường hoặc hóa quái) sẽ gây sát thương phép lên mục tiêu xung quanh và làm mới hiệu ứng giảm sát thương trong 5s

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn