GIÀ LA - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 VIỆT HÓA KỸ NĂNG GIÀ LA VGVD | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Già La | 伽罗

  I. GIỚI THIỆU

Vai Trò : Xạ Thủ

Vị Trí: Đường Phát Triển

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Tiễn Phá Quỷ

Các đòn đánh thường và kỹ năng của Già La sẽ tấn công vào hiệu ứng lá chắn của mục tiêu gây thêm cũng một lượng sát thương tương đương


Kỹ năng 1 - Tiễn Độ Linh 

Hồi chiêu: 1s                    Năng lượng: 0

Già La giương cung tăng thêm 150 tầm đánh và tăng giãn cách đánh thường thêm 25% 

Tại trạng thái này mỗi phát bắn của Già La sẽ mất 50 năng lượng

Đồng thời mỗi 0.5s gây thêm 45 (+5% Công vật lý) sát thương phép trong 2s

Đóng cung: Tăng 20 Tốc chạy, khôi phục tầm đánh và giãn cách đánh thường. Tại trạng thái này mỗi đòn đánh thường giúp hồi lại 5 (+1% Công vật lý) Năng lượng, khả năng hồi phục khi tấn công vào tướng địch được tăng thêm 200%


Sát thương: 45 / 47 / 49 / 51 / 53 / 55


Kỹ năng 2 - Tiễn Tĩnh Lặng

Hồi chiêu: 12s / 11.2s / 10.4s / 9.6s / 8.8s / 8s                        Năng lượng: 75

Già La giương cung bắn một mũi tên về hướng chỉ định gây 250 (+40% Công vật lý) sát thương phép kèm hiệu ứng câm lặng trong 0.5s và giảm 50% Tốc chạy trong 1s

Khu vực mũi tên đi qua sẽ phát nổ sau 1s gây 500 (+80% Công vật lý) sát thương phép


Sát thương tiễn: 250 / 280 / 310 / 340 / 370 / 400

Sát thương nổ: 500 / 560 / 620 / 680 / 740 / 800 


Kỹ năng 3 - Lãnh Vực Thuần Khiết

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                        Năng lượng: 100

Già La mở vòng tròn dưới chân trong 8s có thể chủ động đóng lại

Đứng trong vòng sẽ giúp bản thân tăng 30% Tốc đánh và 30% Tỉ lệ chí mạng

Mỗi khi vòng tròn mở hoặc tắt sẽ gây 250 (+ 75% Công vật lý) sát thương phép lên kẻ địch trong phạm vi 

Khi tắt vòng tròn sẽ giải phóng ma thuật giúp đồng minh trong phạm vi tăng 20% Tỉ lệ chí mạng và 20% Tốc chạy trong 3s

Nội tại: Đòn chí mạng của Già La sẽ làm mục tiêu bị giảm 30% Tốc chạy trong 0.5s nếu hiệu ứng này sẽ được tái kích hoạt trong vòng 1s thì giảm Tốc chạy sẽ tăng lên 50%


Sát thương: 250 / 350 / 450


Già La - Tiễn Phá Quỷ

Già La - Hoa Kiến Vu Nữ (Hanami Miko)

Già La - Tiễn Vũ Phong Tức 

Già La - Thái Hoa

Già La - Thiên Lang Tố Quang Giả

Già La - Sí Dực Huy Quang


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn