YAO - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Hỗ trợ

Vị trí: Hỗ trợ

Sát thương: Phép


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Sơn Quỷ · Hươu Trắng

Hồi chiêu: 60s

Yao được bảo vệ bởi linh hồn hươu, khi bị trúng các kỹ năng khống chế cứng như choáng, hất ngược, hất văng và các hiệu ứng không chế cứng khác cô sẽ lập tức trở thành linh hồn nai  trong 4s (trừ hiệu ứng áp chế). Kích hoạt 60s một lần.

Trạng thái tinh linh hươu sẽ làm mới thời gian hồi chiêu của kỹ năng, đồng thời có khả năng không thể bị tấn công nhưng cũng mất khả năng tấn công người khác. Tinh Linh sẽ tiếp tục chiếu vào kẻ thù và làm chậm chúng 30%.


Kỹ năng 1 - Tia Sáng Lang Thang

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s                    Năng lượng: 50

Yao nâng gây phóng sóng năng lượng về phía trước và gây ra 250 (+ 30% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường bay và đẩy lùi chúng. Trong quá trình bày sẽ phát hiện anh hùng đối địch phía trước.

Sau khi đến điểm cuối sẽ biến thành quả cầu năng lượng để bám theo tướng địch gần nhất trong phạm vi, gây 250 (+ 30% Công phép) sát thương phép và làm choáng kẻ đó 0.5s và làm lộ tầm nhìn của kẻ đó trong 5s.

Trạng thái lình hồn bảo hộ: Phạm vi phát hiện tăng thêm 20%

Trạng thái tinh linh hươu: Kết thúc sớm trạng thái tinh linh hươu và đặt lại thời gian hồi chiêu của tất cả các kỹ năng sau khi sử dụng.


Sát thương: 250 / 290 / 330 / 370 / 410 / 450


Kỹ năng 2 - Gỗ Tiêu Gió Ào

Hồi chiêu: 12s / 11.6s / 11.2s / 10.8s / 10.4s / 10s                Năng lượng: 50

Yao ban phước trong 5 giây và tự động tấn công 3 kẻ địch ngẫu nhiên gần nhất xung quanh, mỗi đòn tấn công sẽ gây 200 (+ 30% Công phép) sát thương phép, không thể đánh thường trong quá trình sử dụng kỹ năng.

Trạng thái linh hồn bảo hộ: Tăng 20% ​​khoảng cách tấn công. 

Trạng thái tinh linh hươu: Hươu trắng di chuyển nhảy trong một khoảng cách nhất định.


Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400


Kỹ năng 3 - Núi Rừng Bảo Hộ

Hồi chiêu: 15s                    Năng lượng: 50 

Yao trèo lên các anh hùng khác và cấp cho họ 750 (+ 50% Công phép) (+ 10% Máu tối đa) giáp thực cho đồng minh đang bảo hộ

Giáp thực của Yao có thể chịu tất cả mọi loại sát thương. Trạng thái chiếm hữu sẽ giảm ngay lập tức 30% thời gian hồi chiêu các kỹ năng.

Trạng thái linh hồn bảo hộ: Hết khiên Yao sẽ tự độ nhảy xuống xuống, chủ động rời khỏi đồng đội sẽ giảm 50% hồi chiêu của Kỹ năng 3.

Trạng thái tinh linh hươu: Ngồi lại và mở phạm vi tăng tốc.


Lá chắn: 750 / 1125 / 1500

Yao - Lộc Linh Thủ Tâm

Yao - Rừng Rậm (Sâm)

Yao - Ngộ Kiến Thần Lộc

Yao - Thời Chi Kỳ Nguyện

Yao - Thời Chi Nguyện Cảnh

Yao - Sơn Hải · Bích Thủy Hàng

Yao - True Hertz


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn