TRƯ BÁT GIỚI - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Đỡ Đòn
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Hào Phát Vô Thương

Máu đã mất của Trư Bát Giới sẽ được lưu trữ dưới dạng Máu ảo trong 7s. 

Sát thương của Bát Giới gây ra sẽ giúp bản thân lấy lại Máu từ Máu ảo dựa trên 40% / 15% sát thương gây lên anh hùng / đơn vị không phải anh hùng. Cứ 1000 Máu cộng thêm, tỉ lệ hồi lại Máu từ Máu ảo tăng 1% (0.5% cho sát thương không lên anh hùng)

Sau 7s, Máu ảo của Bát Giới sẽ giảm dần 3% mỗi giây

Đòn đánh thường gây thêm 70(+5Lv)(+0.35Ad thêm) sát thương vật lý


Kỹ năng 1 - Nhục Đạn Bảng Sàng

Hồi chiêu: 8s(-0.3s/Lv)

Trư Bát Giới nhảy lên, khi tiếp đất sẽ gây 350(+70/Lv)(+12% Máu cộng thêm)sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải.

Sau đó sẽ bật lên cao lần nữa, gây sát thương tương tự khi tiếp đất, đồng thời gây choáng trong 0.5s

Khi tấn công nhiều tướng địch cùng lúc, mỗi kẻ địch thêm sẽ bị giảm 20% sát thương, giảm xuống 60% sát thương ban đầu, gây thêm 30% lên lính (một nửa lên quái rừng)

Khi tiếp đất trở lại, do quán tính lớn, Trư Bát Giới sẽ lăn nhanh trên một khoảng cách nhất định.

Trong lúc nhảy, Trư Bát Giới miễn khống chế.Kỹ năng 2 - Quật Ngược Lại

Hồi chiêu: 10(-0.4s/Lv)

Trư Bát Giới vung cào về phía trước, gây 1 225(+45/Lv)(+0.7Ad thêm)sát thương vật lý và làm chậm 60% trong 1.5s.

Nếu cây cào bám vào địa hình, Trư Bát Giới sẽ lướt tới địa hình và lôi theo toàn bộ những kẻ trên đường lướt. Khi Trư Bát Giới đụng phải địa hình, nó gây 250(+50/Lv)(+10% Máu cộng thêm) sát thương vật lý và làm choáng trong 0.5s

Nội tại: Sau khi sử dụng cào ngược, đòn đánh cơ bản tiếp theo trong vòng 3 giây sẽ sử dụng cào để kéo kẻ địch về.Kỹ năng 3 - Khoảnh Khắc Bắt Nhốt

Hồi chiêu: 36s / 32s / 28s

Trư Bát Giới dựng chiếc cào tồn tại trong 4s khiến anh hùng không thể di chuyển qua  và ngay lập tức gây 350(+175/Lv)(+1.2Ad thêm) sát thương vật lý lên kẻ địch trước mặt. 

Trong khi kích hoạt Trư Bát Giới sẽ miễn khống chế.Trư Bát Giới - Mãnh Sĩ Vô Ưu

Trư Bát Giới - Niên Niên Hữu Dư

Trư Bát Giới - Cao Bồi Đại Tiêu Khách

Trư Bát Giới - Trư Ngộ Năng

Trư Bát Giới - Phi Hành Thám Hiểm Đồ Chơi


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn