TRÌNH GIẢO KIM - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

  


Trình Giảo Kim | 程咬金

I. GIỚI THIỆU

Vai Trò: Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

Vị Trí: Đường Đối Kháng
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Bỏ Sống Quên Chết

Trình Giảo Kim mỗi 1% Máu tối đa mất đi sẽ tăng thêm 3-7 Công vật lý, Công vật lý tăng thêm theo cấp anh hùng

Kỹ năng của Giảo Kim sẽ tiêu hao 10% Máu hiện tại, kỹ năng 3 sẽ tiêu hao 16% Máu hiện tại

Mỗi khi tung ra kỹ năng sẽ hồi phục 8% Máu đã mất, quá trình hồi phục kéo dài 3s


Kỹ năng 1 - Song Rìu Nổ Tung

Hồi chiêu: 15s / 14.4s / 13.8s / 13.2s / 12.6s / 12s

Trình Giảo Kim nhảy về vị trí chỉ định và vung song rìu tấn công, gây 120 (+50% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trong phạm vi và làm chậm 50% trong 2s

Nội tại: Đòn đánh thường của Trình Giảo Kim trúng tướng địch sẽ giảm 1s thời gian hồi chiêu của [Song Rìu Nổ Tung]


Sát thương: 120 / 155 / 190 / 225 / 260 / 295


Kỹ năng 2 - Kích Nhiệt Bay Vòng

Hồi chiêu: 5s

Trình Giảo Kim xoay song rìu để chém kẻ thù, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 2 lần

Mỗi lần gây 125 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý


Sát thương: 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250


Kỹ năng 3 - Tiềm Năng Chân Lý

Hồi chiêu: 30s

Trình Giảo Kim bùng nổ nhiệt huyết vì công lý, hồi phục 420 (+220/Lv) (+12% Máu cộng thêm) mỗi 1s và tăng 30% Tốc chạy trong 5s


Thời gian tăng tốc: 5s / 6s / 7s


Trình Giảo Kim - Rìu Nhiệt Liệt

Trình Giảo Kim - Tình Yêu Công Lý

Trình Giảo Kim - Chiến Đội Tinh Tế Lục

Trình Giảo Kim - Ông Trùm Phố Wall

Trình Giảo Kim - Đầu Bếp Kung Fu

Trình Giảo Kim - Sinh Lực Đột Kích

Trình Giảo Kim - Diễn Võ Đoạt Thẻ

Trình Giảo Kim - Vô Song Phức Tướng


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn