TÔN SÁCH - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Tôn Sách (孙策)

 I. GIỚI THIỆU

Vai trò : Đấu Sĩ , Đỡ Đòn

Vị trí: Đường Đối Kháng
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

 Nội tại - Sóng Dữ

Mỗi 6s, đòn đánh thường tiếp theo của Tôn Sách sẽ cường hóa gây 110 (+60% Công vật lý) sát thương vật lý và hồi phục lại cho bản thân 55 (+ 30% Công vật lý) (+ 3% Máu đã mất) Máu

Mỗi lần Tôn sách chịu sát thương vật lý hoặc kỹ năng trúng mục tiêu. Tôn Sách sẽ nhận được 1 tầng Bất Khuất tối đa 10 tầng

Mỗi tầng sẽ tăng 16 ~ 32 Giáp vật lý trong 6s.


Kỹ năng 1 - Chém Sóng Phá Gió

Hồi chiêu: 8s / 7.8s / 7.6s / 7.4s / 7.2s / 7s            Năng lượng: 50

Tôn Sách xung phong về phía trước, gây 110 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường đi. 

Xung phong đến điểm cuối gây 220 (+90% Công vật lý) sát thương vật lý cho phạm vi

Sau 1 khoảng thời gian ngắn tại phạm vi này gây thêm sát thương tương tự và hất tung 1s.


Sát thương lướt: 110 / 132 / 154 / 176 / 198 / 220

Sát thương điểm cuối: 220 / 264 / 308 / 352 / 396 / 440


Kỹ năng 2 - Sóng To Gió Lớn

Hồi chiêu: 9s / 8.4s / 7.8s / 7.2s / 6.6s / 6s            Năng lượng: 70 

n

Tôn Sách liên tiếp chém 3 lần về phía trước. 

Mỗi lần chém sát thương tăng dần 25%. 

Sát thương cơ bản là 180 (+70% Công vật lý) sát thương vật lý

Mỗi lần chém trúng mục tiêu gây giảm 15%(+3%/Lv) Tốc chạy trong 2s, hiệu quả này có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

Sử dụng kỹ năng này sẽ đặt lại lại thời gian hồi chiêu của đòn đánh thường; 


Sát thương: 180 / 242 / 304 / 366 / 428 / 490


Kỹ năng 3 - Phá Sóng Căng Buồm

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s            Năng lượng: 100 

Tôn Sách phá sóng lướt thuyền trong 12s, tăng dần dần tốc chạy và nhận trạng thái miễn nhiễm

Khi va phải địa hình cản trở, va vào tướng địch hoặc hết thời gian, thuyền sẽ phát nổ gây 300(+150/Lv) (+120% Công vật lý) sát thương vật lý và hất tung mục tiêu trong phạm vi lên trong 1s ~ 1.5s (tùy thuộc vào thời gian lái thuyền). 

Trong khi lái thuyền, sử dụng kỹ năng này 1 lần nữa, Tôn Sách sẽ nhảy khỏi thuyền, thuyền sẽ di chuyển thêm 1 đoạn cố định nữa.

Trong khi thuyền chạy, đồng đội gần đó có thể nhấn nút lên thuyền, tối đa 1 đồng đội.

Khi thuyền chạy bị kỹ năng khống chế sẽ tự động rời thuyền; đồng đội cũng có thể sử dụng các kỹ năng dịch chuyển chủ động rời thuyền. 

Khi Tôn Sách xuống thuyền thì đồng đội cũng sẽ xuống theo. 

Thuyền va trúng tướng địch, Tôn Sách sẽ nhận được 5 tầng Bất Khuất.
Tôn Sách - Hải Dương Ánh Sáng


Tôn Sách - Hành Trình Hải Dương


Tôn Sách - Nhật Ký Chó Mèo


Tôn Sách - Cơ Giáp Tận Thế 


Tôn Sách - Ước Hẹn Ái Tình


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn