THÁI ẤT CHÂN NHÂN - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Thái Ất Chân Nhân (太乙真人)

I . GIỚI THIỆU

 Vai trò

 Video tham khảo

Ngày ra mắt : 24-11-2016


II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại - Tiền Vàng Lấp Lánh

Các đơn vị trong phạm vi 800 trong phải anh hùng đối địch sẽ giúp cho Thái Ất Chân Nhân và đồng minh ở gần nhận thêm 10% - 20% (tăng theo cấp anh hùng)


Kỹ năng 1 - Tai Nạn Bất Ngờ

Hồi chiêu: 5s                Năng lượng: 65

Thái Ất Chân Nhân luyện chế thuốc trong tối đa 5s, suốt quá trình này sẽ được tăng 20% Tốc chạy đồng thời nhận được là chắn hấp thụ 300 sát thương

Sau khi luyện chế thuốc hoặc tự kết thúc luyện chế sớm, lò thuốc sẽ phát nổ gây 165 (+55% Công phép) ~ 495 (+165% Công phép) sát thương phép và làm choáng trong 0.5s ~ 0.75s (Tối đa 1.25s theo tăng cấp) 

Khi luyện chế thuốc hoàn tất vụ nổ nếu trúng tướng địch sẽ làm mới quá trình luyện thuốc và tự luyện chế thuốc

Quá trình luyện thuốc càng lâu sát thường càng cao và thời gian choáng càng lâu


Lá chắn: 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550

Sát thương lò thuốc: 165 / 225 / 285 / 345 / 405 / 465

Sát thương lò thuốc: 495 / 675 / 855 / 1035 / 1215 / 1395


Kỹ năng 2 - Bàn Tay Thứ Ba

Hồi chiêu: 10s / 9.2s / 8.4s / 7.6s / 6.8s / 6s                Năng lượng: 65

Lò thuốc của Thái Ất duỗi ra một bàn tay thứ ba theo hướng chỉ định, kéo bản thân đến mục tiêu đầu tiên trúng phải.

Nếu mục tiêu là kẻ địch sẽ gây  450 (+ 80% Công phép) sát thương phép và làm choáng mục tiêu trong 0.5s

Bàn tay của lò thuốc có thể bám vào các loại bẫy


Sát thương: 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700


Kỹ năng 3 - Biến Đổi Cứu Rỗi

Hồi chiêu: 70s / 65s / 60s                Năng lượng: 150

Thái Ất Chân Nhân triệu hồi linh hồn bảo vệ bản thân và 1 đồng minh thấp máu nhất trong 3s, nếu anh hùng chết dưới sự bảo vệ của linh hồn sẽ hồi sinh tại chỗ sau 2s và anh ta sẽ nhận 1600 (+ 200% Công phép) Máu

Kỹ năng có thể sử dụng khi bị khống chế

Nếu không có đồng đội nào được hồi sinh sẽ được trả lại 30% hồi chiêu

Sử dụng kỹ năng sẽ được tăng phạm vi hiển thị


Thái Ất Chân Nhân - Luyện Kim Đại Sư

Thái Ất Chân Nhân - Kỵ Sĩ Bàn Tròn

Thái Ất Chân Nhân - Ác Thú

Thái Ất Chân Nhân - Nhạc Rock Hoa Lệ

Thái Ất Chân Nhân - Nồi Lẩu Cay


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn