LỘ NA - Lady Moonblade TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU - Honor Of Kings


  Lộ Na | 露娜 | Lady Moonblade

I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò: Đâu Sĩ, Pháp Sư

Vị Trí: Rừng

 Video Tham Khảo

II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


 Nội tại - Vũ Điệu Ánh Trăng

Đòn đánh thường đầu tiên của Lộ Na lên mục tiêu mới sẽ lao đến kẻ thù.

Đòn đánh thường thứ 3 của Lộ Na sẽ gây thêm 150 (+ 35% Công phép) sát thương phép và đánh dấu kẻ địch, không thể đánh dấu lên công trình

Mỗi 1 Công phép giúp Lộ Na tăng 0.03% Tốc đánh


Kỹ năng 1 - Huyền Nguyệt Trảm

Hồi chiêu: 5s                    Năng lượng: 50

Lộ Na vung kiếm hướng ánh trăng theo hướng chỉ định gây 350 (+51% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trúng đòn và đánh dấu kẻ địch


Sát thương: 350 / 430 / 510 / 590 / 670 / 750


Kỹ năng 2 - Kiếm Mang Cực Nóng

Hồi chiêu:  8s                        Năng lượng: 50

Lộ Na cắm kiếm xuống mặt đất sử dụng ánh sáng mặt trăng để kéo những kẻ địch xung quanh lại gần mình, gây 120 (+31% Công phép) sát thương phép và làm choáng trong 0.5s

Đồng thời, cô nhận được lá chắn hấp thụ 400 (+80% Công phép) sát thương và giảm 50% Tốc chạy của kẻ địch trong 2s

Kỹ năng sẽ đánh dấu nên những kẻ địch trúng chiêu


Sát thương: 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195

Lá chắn: 400 / 470 / 540 / 610 / 680 / 750


Kỹ năng 3 - Trăng Non Đột Kích

Hồi chiêu: 25s / 20s / 15s                    Năng lượng: 70

Lộ Na lướt theo hướng chỉ định, gây 400 (+60% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch trên đường lướt

Nếu Lộ Na Đột Kích mục tiêu bị đánh dấu, kỹ năng này sẽ làm mới ngay lập tức


Sát thương: 400 / 525 / 650


Lộ Na - Thiếu Nữ Ánh Trăng

Lộ Na - Hoa Hồng Goth

Lộ Na - Lưỡi Đao Đỏ Tươi

Lộ Na - Tử Hà Tiên Tử

Lộ Na - Nhất Lộ Sở Ái

Lộ Na - Tiếng Sứ Soi Tâm (Sứ Ngữ Giám Tâm)

Lộ Na - Âm Thanh Dẫn Lối (Khởi Thị Chi Âm)

Lộ Na - Sương Nguyệt Ngâm


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn