LỖ BAN ĐỆ THẤT - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 I .GIỚI THIỆU

Vai trò : Xạ Thủ

Vị trí: Đường Phát Triển

Sát thương: Vật lýII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 

Nội tại - Hỏa Lực Áp Chế

Sau Đòn đánh thường thứ 4 hoặc mỗi lần sử dụng kĩ năng Lỗ Ban Bảy sẽ bắn ra 3 loạt đạn theo một đường thẳng

Mỗi loạt đạn gây ra sát thương vật lý bằng 6% Máu tối đa của kẻ địch (Mỗi 100 Công vật lý tăng 1%)

Hoặc gây 120 (+ 50% Công vật lý ) sát thương vật lý lên đơn vị không phải anh hùng . 


Kĩ năng 1 - Thủ Pháo Cá Nóc

Hồi chiêu: 7s                      Năng lượng: 50


Lỗ Ban ném lựu đạn tới vị trí chỉ định gây 450 (+75% Công vật lý ) sát thương vật lý lên kẻ địch trúng phải đồng thời giảm 25% Tốc chạy của chúng trong 2s. 

Lỗ Ban cũng sẽ nhận được tầm nhìn của đơn vị trúng bom


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Sát thương: 450 / 500 / 550 / 600 / 650 / 700

Làm chậm: 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%


Kĩ năng 2 - Pháo Cá Mập Vô Địch

Hồi chiêu: 15s / 13.8s / 12.6s / 11.4s /10.2s / 9s                   Năng lượng: 70

Lỗ Ban bắn ra một quả tên lửa theo hướng chỉ định, đẩy lùi kẻ địch trước mặt

Khi trúng tướng địch gây 400 (+70% Công vật lý) sát thương vật lý, kèm theo 5% Máu đã mất của mục tiêu thành sát thương phép


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /6

Sát thương: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650

Máu đã mất: 5% / 6% / 7% / 8% / 9% / 10% 


Kĩ năng 3 - Chi Viện Trên Không

Hồi chiêu: 40s / 30s / 20s                      Năng lượng: 100

Lỗ Ban gọi ra một khinh khí cầu bay theo hướng chỉ định trong 14s

Khinh khí cầu có thể phát hiện và thả bom vào kẻ địch trong phạm vi mỗi giây

Bom rơi trong 0.6s gây 500 (+75% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi.

Mục tiêu bị sát thương sẽ giảm 30% Tốc chạy 1s.

Lỗ Ban cũng sẽ nhận được tầm nhìn trong phạm vi


Cấp chiêu: 1 / 2 / 3

Sát thương: 500 / 625 / 750


Lỗ Ban Đệ Thất - Tạo Vật Then Chốt

Lỗ Ban Đệ Thất - Pinocchio

Lỗ Ban Đệ Thất - Phúc Lộc Huynh Đệ

Lỗ Ban Đệ Thất  - Cậu Bé Trò Chơi (Điện Ngoạn Tiểu Tử)

Lỗ Ban Đệ Thất  - Khát Vọng Tinh Không

Lỗ Ban Đệ Thất - Múa Lân Phương Đông

Lỗ Ban Đệ Thất - Hắc Đào Đội Trưởng

Lỗ Ban Đệ Thất  - Tiểu Tướng Bóng Bàn

Lỗ Ban Đệ Thất - Dần Hổ·Thụy Diệm

Lỗ Ban Đệ Thất - Thời Chi Kỳ Lữ


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn