HOÀNG TRUNG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

Hoàng Trung (黄忠)

 I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Xạ Thủ

 Video tham khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG

Nội tại - Pháo Thủ Thiêu Hồn

Hoàng Trung bắn thường trúng mục tiêu sẽ nhận được 0.75% ~ 1.5% Tỉ lệ chí mạng và 6 ~ 12 (Tăng theo cấp độ anh hùng) trong 1.5s

Cộng dồn tối đa 5 lần, cộng dồn sẽ giảm dần nếu không được duy trì. (Hiệu ứng sẽ gấp đôi khi Hoàng Trung dùng chiêu cuối )


Kỹ năng 1 - Truy Kích Tiềm Năng

Hồi chiêu: 9s(-0.4/Lv)                   Năng lượng: 50

Hoàng Trung tăng 70% Tốc chạy giảm dần trong vòng 2s, nếu đang dùng chiêu cuối thì có thể hủy bỏ chiêu cuối ngay lập tức.

Nội tại: Tăng 30 / 36 / 42 / 48 / 54 / 60 Công vật lý


Kỹ năng 2 - Mìn Cảnh Giới

Hồi chiêu: 8s (-0.3/Lv)                   Năng lượng: 80


Hoàng Trung đặt một quả mìn cảnh giới vào vị trí đã chỉ định và đồng thời nhận được hiệu ứng tầm nhìn.

Kẻ địch chạm phải sẽ phát nổ gây 200 (+ 60% Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời sẽ bị làm chậm 50% và chịu thêm 10% giảm giáp trong 2s, bản thân sẽ nhận lá chắn miễn 200 (+50% Công vật lý) sát thương. Tối đa đặt được 2 mìn định vị. 


Sát thương: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400

Giảm giáp: 10% / 12% / 14% / 16% / 18% / 20%

Lá chắn: 200 / 240 / 280 / 320 / 360 / 400


Kỹ năng 3 - Tháp Pháo Hạng Nặng

Hồi chiêu: 15s(-1.5s/Lv)               Năng lượng: 80

Hoàng Trung dựng tháp pháo tại vị trí đã được chỉ định, anh ta không thể di chuyển, nhưng sẽ tăng 200 Giáp vật lí và Giáp phép trong 15s.

Mỗi đòn đánh thường của Hoàng Trung sẽ gây 350 (+ 100% Công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch ở khu vực trung tâm (giảm 40% sát thương đối với kẻ địch ở cạnh rìa).

Hoàng Trung có thể bắn 5 lần và kích hoạt lại chiêu sẽ hủy trạng thái này (kích hoạt chiêu sẽ ngay lập tức hồi lại chiêu 1).


Song giáp: 200 / 300 / 400

Sát thương: 350 / 525 / 700

Số lần bắn: 5 / 6 / 7


Hoàng Trung - Pháo Đốt Linh Hồn

Hoàng Trung - Giáo Phù Chicago

Hoàng Trung - Liệt Hồn

Hoàng Trung - Hỏa Pháo Thân Sĩ


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn