TRƯƠNG LƯƠNG - TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG | VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 


Trương Lương | 张良

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò: Pháp Sư

 Vị Trí: Đường Giữa, Hỗ Trợ
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG 


 Nội tại - Ngôn Linh · Chú Lệnh

Nếu thời gian gây sát thương từ kỹ năng hoặc hai đòn đánh thường liên tiếp của Trương Lương lên một kẻ địch ít hơn 1.5s

Thời gian cách nhau giữa lần sát thương này được coi là "trạng thái liên tục công kích", trạng thái này mỗi lần tích đầy 1.2s

Gây thêm 100 (+50% công phép) (+ 10 * Cấp chiêu) sát thương chuẩn lên kẻ địch 


Kỹ năng 1 - Ngôn Linh · Thành Lũy. 

Hồi chiêu: 11s / 10.6s / 10.2s / 9.8s / 9.4s / 9s                    Năng lượng: 80

Trương Lương triệu hoán 4 trang sách Ngôn Linh, nếu kẻ địch đi vào sẽ phải chịu 400 (+75% Công phép) sát thương phép bị làm choáng 0.75s và sau đó giảm 50% Tốc chạy trong 0.5s, đồng thời phá vỡ bức tường.

Kẻ địch chạm phải bức tường nhiều lần, sát thương sẽ giảm 50%, sẽ không bị làm choáng nữa, nhưng sẽ chịu hiệu ứng giảm 50% Tốc chạy trong 1.25s


Sát thương: 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650


Kỹ năng 2 - Ngôn Linh · Số Mệnh

 Hồi chiêu: 2s                        Năng lượng: 80

Trương Lương sử dụng quyển sách Ngôn Linh triệu hồi trận pháp ăn mòn, mỗi 0.5s trận pháp sẽ gây 120 (+17% Công phép) sát thương phép lên kẻ địch bước vào

Có thể tồn tại tối đa 2 trận pháp cùng lúc (trận pháp sẽ gây thêm 50% sát thương lên lính và quái rừng)

Mỗi 12s có thể tích trữ một trận pháp (chịu ảnh hưởng của giảm hồi chiêu), tối đa tích trữ 3 lần, mỗi trận pháp duy trì 5.5s

Trong trận pháp, Trương Lương tăng 60 Tốc chạy. Pháp trận có thể cung cấp tầm nhìn


Sát thương: 120 / 144 / 168 / 192 / 216 / 240


Kỹ năng 3 - Ngôn Linh · Thao Túng

Hồi chiêu: 40s / 35s / 30s                            Năng lượng: 130

Trương Lương dùng quyển sách Ngôn Linh thao túng lấy một tướng địch, duy trì 2.2s

Khi đó mỗi 0.5s gây 120 (+15% Công phép) sát thương phép, đồng thời liên tục áp chế đối phương.

Sau khi kỹ năng hoàn toàn được giải phóng, sẽ sinh ta một khu vực pháp thuật dưới chân mục tiêu, gây 240 (+30% Công phép) sát thương phép và làm choáng 0.75s lên kẻ địch bước vào


Sát thương áp chế: 120 / 150 / 180

Sát thương: 240 / 300 / 360


Trương Lương - Sách Ngôn Linh


Trương Lương - Thiên Đường Phúc Âm

Trương Lương - Nghìn Lẻ Một Đêm

Trương Lương - Cư Sĩ U Lan [Nhãn Dũng Giả - Chất lượng: Dũng Giả]

Trương Lương - Áo Giáp Vàng Bạch Dương [Nhãn:Saint Seiya - Chất lượng: Truyền Thuyết]

Trương Lương - Niên Thiếu Rực Rỡ [Nhãn: Quà Tặng Đặc Biệt - Chất lượng: Dũng Giả]

Trương Lương - Thiên Tú · Vấn Chiến [Nhãn: Sử Thi - Chất lượng: Sử Thi]

Trương Lương - Truy Lùng Biển Xưa [Trang phục thưởng hạng S33]Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn