DƯƠNG TIỄN - Yang Jian TIÊU ĐIỂM ANH HÙNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU - Honor Of Kings


Dương Tiễn |  杨戬 | Yang Jian

 I. GIỚI THIỆU

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham Khảo
II. VIỆT HÓA KỸ NĂNG


 Nội tại - Ăn Mòn Tinh Thần

Xung quanh Dương Tiễn mỗi 1 anh hùng kẻ địch tồn tại, Dương Tiễn sẽ tăng 20% kháng hiệu ứng, tối đa nhận 60%.


Kỹ năng 1 - Đảo Ngược Càn Khôn 

Hồi chiêu: 6s                    Năng lượng: 45

Dương Tiễn triệu hồi Hạo Thiên Khuyển tấn công theo hướng chỉ định, gây 210 (+45% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch đầu tiên trúng đòn và đánh dấu kẻ đó trong 5s

Trong thời gian này có thể kích hoạt lần nữa, Dương Tiễn sẽ lao về phía kẻ địch gây 320 (+65% Công vật lý) sát thương vật lý và kèm theo 16% Máu đã mất sát thương vật lý (đối với mục tiêu không phải tướng gây tối đa 800 sát thương vật lý)

Nếu hạ gục mục tiêu trong thời gian tồn tại dấu ấn, kỹ năng này sẽ làm mới ngay lập tức.


Sát thương: 210 / 255 / 300 / 345 / 390 / 435

Sát thương lần 2: 320 / 395 / 470 / 545 / 620 / 695


Kỹ năng 2 - Hư Vọng Sụp Đổ

Hồi chiêu: 10s / 9.6s / 9.2s / 8.8s / 8.4s / 8s                Năng lượng: 70

Dương Tiễn dùng thương quét ngang theo hướng chỉ định, gây 250 (+100% Công vật lý) sát thương vật lý và gây choáng trong 0.5s đồng thời làm chậm 50% trong 2s

Nếu mục tiêu có % máu cao hơn Dương Tiễn sẽ bị làm choáng 1s.

Kỹ năng trúng kẻ địch, đòn đánh thường của Dương Tiễn sẽ kèm theo 80 (+35% Công vật lý) sát thương chuẩn kéo dài 5s.


Sát thương: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Sát thương chuẩn: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 / 280


Kỹ năng 3 - Con Mắt Nguyên Thủy

Hồi chiêu: 28s / 22s / 16s                    Năng lượng: 100

Dương Tiễn sử dụng Thiên Nhãn bắn ra 3 lần Kích quang

Gây 300 (+72% Công vật lý) sát thương vật lý cho kẻ địch trên đường kích quang

Lần thứ 3 sẽ cùng lúc bắn ra 3 đạo Kích quang

Kẻ địch chịu nhiều đạo kích quang bắn trúng thì chỉ phải nhận 30% sát thương từ đạo thứ 2.

Mỗi khi kỹ năng này sát thương lên 1 kẻ địch sẽ hồi lại 130 (+33% Công vật lý) Máu cho bản thân, cùng 1 mục tiêu bị sát thương nhiều lần sẽ nhận thêm 50% hồi phục.


Sát thương: 300 / 450 / 600

Hồi máu: 130 / 195 / 260


Dương Tiễn - Căn Nguyên Chi Mục

Dương Tiễn - Pharaon Ai Cập

Dương Tiễn - Ngôi Sao Vĩnh Diệu (Vĩnh Diệu Chi Tinh)

Dương Tiễn - Thứ Nguyên Ngạo Mạn

Dương Tiễn - Thiên Tú ·Khải Minh

Dương Tiễn - Kỵ Binh Đồ Chơi

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn