Thông báo cập nhật MCTN ngày 05/09/2023

Kính gửi các triệu hồi sư,

Để gia tăng tính ổn định cho máy chủ, chúng tôi quyết định tạm dừng hoạt động và nâng cấp máy chủ thử nghiệm từ 16:20-17:20 ngày 31 tháng 8 năm 2023[Thời gian cập nhật]: Ngày 29 tháng 8 lúc 21:40-23:00(Đóng PvP vào lúc 21:10)

[Địa chỉ tải xuống]

Sau khi mở ứng dụng Vương Giả Vinh Diệu Máy Chủ Thử Nghiệm, bạn sẽ tự động được cập nhật phiên bản mới

Nếu không thể tiến hành tự động cập nhật, bạn có thể thông qua khu vực trải nghiệm trước, tải xuóng ứng dụng và trải nghiệm phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Phiên bản không đại diện cho chất lưọng cuối cùng

[Nội dung cập nhật]

Trải nghiệm Đại Chiến Hẻm Núi Nhỏ tặng Cash

Chế độ mới "Đại Chiến Hẻm Núi Nhỏ" trực tuyến máy chủ thử nghiệm, tham gia vào chế độ và giành chiến thắng để nhận quà tặng!
Thời gian: Cập nhật ngày 5 tháng 9 - 22:59 ngày 11 tháng 9
Khi tham gia vào trò chơi "Đại Chiến Hẻm Núi Nhỏ" để giành chiến thắng 1/3/5 ván, bạn có thể nhận được 240 phiếu giảm giá và 24 Mảnh trang phục, tổng cộng 720 phiếu và 72 Mảnh trang phục.

Đăng nhập máy chủ thử nghiệm nhận Cash

Thời gian: Cập nhật ngày 5 tháng 9 - 22:59 ngày 13 tháng 9
1, Đăng nhập trong thời gian hoạt động để nhận 1000 Cash và 70 Rương cầu nguyện
2, [Hiệu ứng load trận Bầu Trời Hoang Tưởng] có thể nhận được Erin - Kỳ Ngộ Vũ Chương
([Hiệu ứng load trận Bầu Trời Hoang Tưởng] có thể thu được thông qua việc tiêu thụ Tiền cầu nguyện tại trung tâm mua sắm - trung tâm hoạt động giới hạn thời gian - hoạt động thời gian vọng tưởng)

Điều chỉnh trang bị

Vuốt · Trục Phong

Điều chỉnh đường dẫn tổng hợp: Thiên Thạch + Tốc Kích Thương → Thiên Thạch + Dao Găm + Dao Găm
Nội tại - Chém - Điều chỉnh hiệu quả: Đòn đánh thường trúng tăng 20 ~ 48 xuyên giáp vật lý, kéo dài 3s, tối đa chồng lên nhau 2 lớp, anh hùng cận chiến tăng gấp đôi → Đòn đánh thường trúng tăng 40 ~ 96 xuyên giáp vật lý, kéo dài 3s, tối đa chồng lên 2 lớp
Nội tại - Trục Phong - Điều chỉnh hiệu quả: Sau khi sử dụng kỹ năng, 3 Đòn đánh thường tiếp theo đạt được 50% Tốc đánh và tăng 50 sát thương đòn đánh thường, hồi chiêu 3s → Sau khi sử dụng kỹ năng, 3 Đòn đánh thường tiếp theo đạt được 35% Tốc đánh, hồi chiêu 3s

Trang bị hỗ trợ

Điều chỉnh quy tắc chung cho trang bị hỗ trợ:
Trước khi điều chỉnh: Không ảnh hưởng đến kinh tế của đồng đội từ lính và quái rừng, nhận được 30% tiền và kinh nghiệm cho bản thân
Sau khi điều chỉnh: Không ảnh hưởng đến kinh tế của đồng đội từ lính và quái rừng, nhận được 25%-50% tiền và kinh nghiệm cho bản thân (20 phút để đạt đến giới hạn trên)
Điều chỉnh hiệu ứng du kích:
Nhận tiền xu và kinh nghiệm mỗi 3s: 6 vàng → 5 vàng
Điều chỉnh giới hạn tăng trưởng kinh tế của lính 10 phút:
Giới hạn hệ số tăng trưởng kinh tế: 145% → 135%

Trang bị giảm hồi phục

Trượng Độc Xà Thuộc tính cơ bản: 5% Giảm hồi chiêu → 10% Giảm hồi chiêu Điều chỉnh nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục đi 50%, kéo dài 3 s→ giảm hồi phục 35%, kéo dài 3s Chế Tài Đao Thuộc tính cơ bản: 500 Máu → 15% Tốc đánh Điều chỉnh nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục đi 50%, kéo dài 3 s→ giảm hồi phục 35%, kéo dài 3s Điều chỉnh lộ trình tổng hợp: Huyết Hồn Kiếm + Kiếm Tinh Thể + Não Đỏ → Huyết Hồn Kiếm + Kiếm Tinh Thể + Dao Găm Áo Choàng Sen Lửa Nội tại - Bốc cháy: Mỗi giây gây ra sát thương pháp tương đương 2% Máu tối đa cho địch trong phạm vi 300, gây thêm sát thương pháp tương đương 2% Máu tối đa cho lính và quái → mỗi 3s tấn công địch trong phạm vi 300 sẽ tạo thành hiệu quả bốc cháy, mỗi giây gây 42 ~ 84 (+2% Máu cộng thêm) sát thương pháp (tăng gấp đôi sát thương đối với lính và quái) Thêm nội tại - Vết thương nghiêm trọng: giảm hồi phục của kẻ địch đi 35%, kéo dài 3s

Điều chỉnh anh hùng

Thông báo điều chỉnh anh hùng của máy chủ trải nghiệm sẽ được mô tả trực tiếp so sánh với máy chủ chính thức, nhưng không phải tất cả các điều chỉnh sẽ được trực tuyến lên máy chủ chính thức
Phiên bản thử nghiệm không đại diện cho chất lượng cuối cùng, xin vui lòng triệu hồi sư hiểu rõ

Kính

Điều chỉnh cấu trúc sát thương kỹ năng của Kính và tối ưu hóa trải nghiệm đối kháng của chiêu cuối

Kỹ năng 1 - Sát thương: 60(+60/Lv)(+60% Công vật lý) → 200(+40/Lv)(+95% Công vật lý cộng thêm)

Kỹ năng 3 - Điều chỉnh: Phóng thích kỹ năng tức thì không thể chọn làm mục tiêu, → Phóng thích kỹ năng tức thì được miễn nhiễm và giảm 60% sát thương

Qua Á

Qua Á không chiến đấu sẽ có Tốc độ di chuyển chậm hơn, không thể truyền đạt tốt cảm giác di chuyển nhanh của thuyền cát, do đó thêm một lối chơi có thể bắt đầu nhanh chóng để truyền đạt cảm giác di chuyển nhanh chóng của thuyền cát. Ngoài ra, điều chỉnh phạm vi của chiêu 3 để làm suy yếu khả năng khống chế, nâng cao tính phản khống của nó

Nội tại: Giữ phím đánh thường sẽ bắn đạn → Giữ phím đánh thường có thể làm cho thuyền cát tiến vào chế độ chuẩn bị tăng tốc, tối đa có thể tích lũy lực ba cấp, sau khi buông tay, thuyền cát sẽ căn cứ vào cấp độ tích lũy sẽ phóng đi cực nhanh, hồi chiêu 18s ~ 12s(theo cấp bậc phát triển)

Kỹ năng 3 - Bán kính phạm vi: 500 → 400

Kỹ năng 3 - Thời gian hồi chiêu: 50s (-5s/Lv) → 45s (-5s/Lv)

Cơ Tiểu Mãn

Tối ưu hóa trải nghiệm đối kháng của Cơ Tiểu Mãn, giảm cảm giác tiêu cực do kiểm soát liên tục gây ra.

Kỹ năng 1: Loại bỏ hiệu ứng kiểm soát đối phương

Kỹ năng 1 - Hiệu ứng mới: Giảm 50% Tốc chạy cho kẻ thù kéo trở lại trong 1s

Kỹ năng 2 - Hồi phục: 50 (+50/Lv) (+60% Công vật lý) → 125 (+25/Lv) (+60% Công vật lý)

Gặp mạnh thì lui (kỹ thuật kết hợp 2+2) - Hồi phục: 5% Máu đã mất→ 150 (+30/Lv) (+5% Máu cộng thêm)

Hải Nặc

Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 6s (-0.2s/Lv) → 5s (-0.2s/Lv)

Kỹ năng 1 (Xạ kích): tỷ lệ suy giảm khi đánh liên tục: 70% → 60%

Kỹ năng 2 (Cận chiến) - Hồi phục: 500(+100/Lv)(+20%Máu cộng thêm) → 600(+120/Lv)(+30%Máu cộng thêm)

Erin

Đánh thường cường hóa: (+140% Công vật lý) (+30% Công phép) → (+125% Công vật lý) (+30% Công phép)
Kỹ năng 1 - Sát thương cơ bản: 350 (+70/Lv) (+50% Công vật lý) (+90% Công phép) → 400 (+80/Lv) (+25% Công vật lý) (+100% Công phép)
Kỹ năng 1 - Sát thương vòng: 175 (+35/Lv) (+25% Công vật lý) (+45% Công phép) → 125 (+25/Lv) (+10% Công vật lý) (+30% Công phép)
Kỹ năng 1 - Hồi chiêu: 7s → 7s (-0.2s/Lv)
Kỹ năng 1 - Giảm 0.15s thời gian hồi chiêu cho mỗi 100 Công phép→ giảm 0.1s làm mát cho mỗi 100 Công phép
Kỹ năng 3 - Sát thương kỹ năng: 80 (+40/Lv) (+40% Công vật lý) (+40% Công phép) → 70 (+35/Lv) (+40% Công vật lý) (+40% Công phép)
Sửa chữa vấn đề sát thương bất thường của kỹ năng 3

Hoài Chân

Kỹ năng 2 - Điều chỉnh: Sử dụng kỹ năng 1 trong quá trình tích lũy sẽ ngay lập tức loại bỏ hiệu ứng miễn nhiễm và phản công

Thái Văn Cơ

Kỹ năng 1 - Hồi phục: 75 (+6/Lv) (+25% Công phép) → 60 (+12/Lv) (+20% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục: 100 (+50/Lv) (+70% Công phép) → 80 (+40/Lv) (+60% Công phép)

Tang Khởi

Nội tại - Hồi phục: 50 (+6 * Lv) (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm) → 55 (+4 * Lv) (+10% Công phép) (+1% Máu cộng thêm)

Biển Thước

Kỹ năng 2 - Hồi phục: 50 (+10/Lv) (+15% Công phép) → 40 (+8/Lv) (+12% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục đồng minh: 80 (+20/Lv) (+20% Công phép) → 60 (+30/Lv) (+20% Công phép)

Kỹ năng 3 - Hồi phục bổ sung: 450 (+150/Lv) (+30% Công phép) → 400 (+200/Lv) (+30% Công phép)

Điều chỉnh tiêu thụ năng lượng

Lộ Na: Trả lại điều chỉnh cũ

Khải: Kỹ năng 1: 60(+5/Lv) → 50(+5/Lv)

Thêm thông báo thoại

Thêm hộp thoại bỏ phiếu của Cục Vi Phạm

Hệ thống trong ván phát hiện người chơi có hành vi xấu và đạt đến một mức độ nhất định khi bật lên nhắc nhở đồng đội để hỏi ý kiến chủ quan, dựa trên kết quả bỏ phiếu của người chơi để áp dụng các biện pháp trừng phạt khác nhau, trong trường hợp nghiêm trọng nhất sẽ đá trực tiếp ra khỏi trận đấu và được tiếp quản bởi AI

Tối ưu hóa tích lũy kỹ năng

Chiêu cuối chỉ tự động tích lũy khi anh hùng đạt cấp 4

Cuộc Chiến giành Huy Chương Vàng Châu Á

Hành trình tỏa sáng châu Á sắp khởi hành và chúng tôi sẽ đặc biệt giới hạn thời gian để khởi động lối chơi "Cuộc hciến giành HCV Châu Á" Phạm vi anh hùng giống như phiên bản Đại hội Thể thao châu Á Vương Giả Vinh Diệu, mọi người có thể chọn anh hùng trong Arena of Valor để chiến đấu trong Hẻm Núi Vương giả và trải nghiệm cảm giác eSports châu Á! Đối với những anh hùng nào, chào mừng bạn đến với trang phục trải nghiệm để tự mình khám phá!

Giờ mở cửa: Sau khi cập nhật vào ngày 5 tháng 9 - ngày 11 tháng 9
Lối vào : Hội trường - lối vào nhanh chóng của "Cuộc chiến giành HCV châu Á"
Phần còn lại cập nhật 1 số thứ khác nào rảnh dịch nốt nhé

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn