TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG CHO TỪNG TƯỚNG TRONG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU

 TRANG BỊ CHUYÊN DỤNG CHO TỪNG TƯỚNG TRONG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU
HẠNG VŨ.

(Cấp 1) Bá Vương Kích - 300
+ 10 Công vật lý
+ 4% Giảm hồi chiêu

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Hạng Vũ):

Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s

Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60*Cấp chiêu)(+6%(+2%*Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 40 (+30*Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Đòn đánh thứ 2 gây 50 (+70*Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)


Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

(Nâng Cấp) Phá Thành Bá Vương Kích - 2040
+ 100 Công vật lý
+ 10% Giảm hồi chiêu
+ 1200 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Hạng Vũ):
Kỹ năng thứ 2 [Phá Phủ Trầm Châu] sẽ được thay đổi để khiến Hạng Vũ bùng nổ khi sử dụng, kéo dài trong 2s và tăng cường phạm vi của 2 đòn đánh thường tiếp theo, kéo dài trong 5s

Đòn đánh thường đầu tiên sẽ hồi lại cho bản thân 150 (+60*Cấp chiêu)(+6%(+2%*Cấp chiêu) Máu đã mất) Máu và gây 40 (+30*Cấp chiêu)(+100% Công vật lý) sát thương vật lý

Đòn đánh thứ 2 gây 50 (+70*Cấp chiêu)(+160% Công vật lý) sát thương vật lý và sẽ chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi Công vật lý cộng thêm đạt 300, đòn đánh thường đầu tiên chắc chắn sẽ gây chí mạng (sát thương chí mạng cơ bản là 150%)

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

CAN TƯƠNG & MẶC TÀ

(Cấp 1) Kiếm Chủng - 550
+ 60 Công phép

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Can Tương Mạc Tà):
[Kiếm Lai] sẽ thay đổi để bắt chước cách phi kiếm của [Thư Hùng Song Kiếm · Cận] hoặc [Thư Hùng Song Kiếm · Viễn] được tung ra gần nhất

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Sách phép


(Nâng Cấp) Thái Cổ Kiếm Chủng - 2110
+ 140 Công phép
+ 500 Năng lượng tối đa
+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chuyên Tinh (Can Tương Mạc Tà):
[Kiếm Lai] sẽ thay đổi để bắt chước cách phi kiếm của [Thư Hùng Song Kiếm · Cận] hoặc [Thư Hùng Song Kiếm · Viễn] được tung ra gần nhất

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:
Khi giảm hồi chiêu đạt 30%, thời gian hồi chiêu của [Thư Hùng Song Kiếm] sẽ được giảm thêm 1s.

Nội tại duy nhất - Phần thưởng anh hùng
Khi anh hùng lên cấp, bản thân sẽ được hồi lại 20% Máu tối đa và Năng lượng tối đa trong 3s

Nếu mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút

Đường dẫn: Kiếm Chủng + Tinh Thể Tiến Hóa + Quyền Trượng Nguyên Thủy

TRƯƠNG PHI

(Cấp 1) Hổ Tiếu - 570
+180 Giáp vật lý

Nội tại duy nhất - Chuyên Dụng (Trương Phi): 

Kỹ năng 2 [Cơ Quan Thủ Hộ] và [Băng Liệt Tiễn Đạp] sẽ gây thêm sát thương cho kẻ địch và làm chậm chúng 50% trong 1s.

Đồng thời giảm 35% sát thương nhận phải trong 2s.

Lá chắn của Kỹ năng [Cơ Quan Thủ Hộ] sẽ không còn hiệu lực lên đồng minh nữa

Sau khi mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trong 5 phút


Đường dẫn: Áo vải(Nâng Cấp) Chấn Quân Hổ Tiếu - 2060
+ 1000 Máu tối đa
+ 240 Giáp vật lý
+ Hồi 100 Máu mỗi 5s

Nội tại duy nhất - Chuyên Dụng (Trương Phi): 

Kỹ năng 2 [Cơ Quan Thủ Hộ] và [Băng Liệt Tiễn Đạp] sẽ gây thêm sát thương cho kẻ địch và làm chậm chúng 50% trong 1s.

Đồng thời giảm 35% sát thương nhận phải trong 2s.

Lá chắn của Kỹ năng [Cơ Quan Thủ Hộ] sẽ không còn hiệu lực lên đồng minh nữa

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:

Khi Máu cộng thêm đạt 4000 , khi giải phóng kỹ năng [Cơ Quan Thủ Hộ] và [Băng Liệt Tiễn Đạp] nó sẽ tiếp tục gây sát thương phép lên các mục tiêu xung quanh và lượng sát thương sẽ bị giảm khi ở gần Trương Phi kéo dài trong 3s.

Sau khi mất trang bị chuyên dụng bạn sẽ không thể mua lại trỏng 5 phút


Đường dẫn: Hổ Tiếu + Tinh Thể Xanh + Đai Sức Mạnh


LƯU BANG


(Cấp 1) Xích Tiêu - 600

+ 500 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chuyên Dụng (Lưu Bang):

[Thống Ngự Chiến Trường] Thời gian niệm chú được rút ngắn rất nhiều đồng thời làm mới [Mối Đe Dọa Kép] và trong vòng 3s sau khi dịch chuyển nhận được hiệu quả tối đa mà không cần vận sức.

[Thống Ngự Chiến Trường] không còn cung cấp lá chắn và miễn thương cho đồng minh

Nội tại duy nhất - Bốc cháy:

Gây thêm sát thương phép dựa trên 1% Máu tối đa của mục tiêu trong phạm vi 300 mỗi giây. Gây thêm (1% Máu tối đa) sát thương phép lên lính và quái rừng


(Nâng Cấp) Trảm Xà Xích Tiêu - 1800
+ 240 Giáp vật lý

+ 1000 Máu tối đa

Nội tại duy nhất - Chuyên Dụng (Lưu Bang):

[Thống Ngự Chiến Trường] Thời gian niệm chú được rút ngắn rất nhiều đồng thời làm mới Kỹ năng 2 [Mối Đe Dọa Kép] và trong vòng 3s sau khi dịch chuyển nhận được hiệu quả tối đa mà không cần vận sức.

[Thống Ngự Chiến Trường] không còn cung cấp lá chắn và miễn thương cho đồng minh

Nội tại duy nhất - Lực Lượng Tiến Giai:

Khi Giảm hồi chiêu đạt 25%, Thời gian hồi chiêu của [Thống Ngự Chiến Trường] sẽ được giảm thêm 7s

Nội tại duy nhất - Bốc cháy:

Gây thêm sát thương phép dựa trên 2% Máu tối đa của mục tiêu trong phạm vi 300 mỗi giây. Gây thêm (2% Máu tối đa) sát thương phép lên lính và quái rừng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn